Abdbibaisady***

34

$

in

|

Lbceldsahbve***

27

$

in

|

Alla spel

(999)

  Cash Scoop
  No
  Demo
  5007$
  Charmz
  No
  Demo
  5603$
  Mad 4 Xmas
  Demo
  5422$
  Golden Ball Roulette
  No
  Demo
  5168$
  Mystery Box
  Demo
  5232$
  Generous Santa
  Demo
  5739$
  Big Tasty
  No
  Demo
  5562$
  Dungeons & Dragons – Fortress of Fortunes
  No
  Demo
  5492$
  Scratchy Big
  No
  Demo
  5457$
  Sport Shotz Football
  No
  Demo
  5660$
  Ruffled Up
  No
  Demo
  5342$
  3 Elements
  Demo
  5027$
  Phoenix and the Dragon
  Demo
  5551$
  Sea Story
  No
  Demo
  5637$
  Spins of Fortune
  No
  Demo
  5108$
  Fruit Macau
  No
  Demo
  5638$

  1. Genom att spela på ett 1 Win (Casino), försäkrar och garanterar du att du förstår och samtycker till att följa dessa villkor.
  2. Deltagande i kasinots aktiviteter och spel ("spelet") är endast öppet för invånare i de jurisdiktioner där sådant deltagande är lagligt och inte förbjudet. Deltagande i spelet är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag.
  3. Kasinot är begränsat till personer som är myndiga enligt den jurisdiktion där personen är bosatt. Du får endast delta i ett spelevenemang om det är lagligt för dig att göra det enligt de lagar som gäller i den jurisdiktion från vilken du ansluter dig. Du måste förstå och acceptera att vi inte kan ge dig juridisk rådgivning eller försäkringar. Du måste vara minst 18 år gammal för att använda tjänsten.
  4. Endast ett riktigt konto per spelare är tillåtet. Flera konton kommer att stängas. Spelare som registrerar flera konton (inklusive konton med olika personuppgifter) kommer inte att ha rätt att ta emot några vinster, och alla uttag kommer att annulleras.
  5. 1 Win förbehåller sig rätten att vägra registrera eller spela för en kund. Interaktiva speltjänster görs inte tillgängliga för personer som fysiskt befinner sig i en jurisdiktion som förbjuder dem. Om du fysiskt befinner dig i en sådan jurisdiktion får du inte använda de interaktiva speltjänsterna eller titta på annonser som rör de interaktiva speltjänsterna.
  6. Företaget ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier för din lagliga rätt att delta i spelet, och ingen av företagets anställda, licensgivare, distributörer, grossister, dotterbolag, dotterbolag, reklambyråer, reklambyråer eller andra byråer, mediapartners, agenter eller återförsäljare har befogenhet att ge sådana garantier eller utfästelser.
  7. Anställda hos företaget, dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklam-, marknadsförings- eller andra byråer, mediepartners, återförsäljare och medlemmar av deras närmaste familjer får inte delta i spelet.
  8. Spelet har endast ett underhållningsvärde. Inget köp är nödvändigt eller krävs för att spela spelet. Om du vill kan du spela spelet utan att satsa några pengar. Varje deltagande i spelet sker på eget val, eget gottfinnande och på egen risk. Genom att spela spelet bekräftar du att du inte tycker att spelet eller kasinot är stötande, stötande, orättvist eller oanständigt.
  9. Du får endast gå in i kasinot för din personliga underhållning och icke-yrkesmässigt bruk. All annan inresa, tillgång, användning eller återanvändning av kasinot eller webbplatsen är strängt förbjuden.
  10. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta ditt konto av vilken anledning som helst, när som helst och utan föregående meddelande. Eventuellt saldo på ditt konto vid tidpunkten för en sådan annullering kan krediteras dig, men företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara alla vinster och förlora allt saldo på ditt kasinokonto under alla omständigheter, inklusive:

  10.1 Om det finns bevis som tyder på att du har mer än ett aktivt kasinokonto;

  10.2 Om namnet på ditt kasinokonto inte stämmer överens med namnet på det/de kreditkort som används för att göra inköp på ditt kasinokonto;

  10.3 Om du deltar i en kasinokampanj och tar ut pengar innan du har uppfyllt kraven för den aktuella kampanjen;

  10.4 Om användaren tillhandahåller felaktig eller vilseledande registreringsinformation, konto- eller identifieringsinformation;

  10.5 Om du inte är myndig;

  10.6 Om du är bosatt i en jurisdiktion där deltagande i spelet är förbjudet enligt lag;

  10.7 Om du har tillåtit eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på ditt kasinokonto;

  10.8 Om du inte spelade på kasinot på individuell basis för personlig underhållning (dvs. om du spelade på ett professionellt sätt eller tillsammans med andra spelare som en del av en klubb, grupp etc.), kan du inte ha spelat på kasinot;

  10.9 Om du upptäcks fuska eller om företaget fastställer att du har använt eller använt ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är särskilt utformat för att lura kasinot;

  10.10 Om du har utsetts till bonusmissbrukare, spela strategier utan eller med låg risk för att ta ut pengar från kampanjen, särskilt: När du spelar med en aktiv bonus är det förbjudet att delta i aktiviteter som ger spelaren en klart orättvis fördel. Sådan verksamhet omfattar, men är inte begränsad till:
  ⦁ Fördröjning av spins i alla spel, inklusive free spins och bonusfunktioner, till en senare tidpunkt när du inte har några omsättningskrav.
  ⦁ Lämna stora insatser på bordet, t.ex. i blackjack, och återvända till spelet efter att bonusinsatsen har avslutats.
  ⦁ Spela med bonuspengar för att bygga upp ett spelvärde, förlora bonuspengarna och sedan ta ut det uppbyggda värdet när du spelar med riktiga pengar.
  ⦁ Använda strategier som utnyttjar eventuella buggar eller programvarufel.
  ⦁ Om vi fastställer (baserat på rimliga bevis) att en transaktion som du är ansluten till är bedräglig eller olaglig (inklusive, men inte begränsat till, hemlig samverkan mellan nätverksmedlemmar och/eller användare som använder våra system eller andra system), eller kan innebära ett försök att tvätta intäkter från brott. eller innebär eller kan innebära någon annan ekonomisk brottslighet, kan vi hålla inne beloppet för en sådan transaktion (och eventuella resulterande vinster, som kommer att vara ogiltiga) och alla andra transaktioner som görs av dig (som kan inkludera en länkad insättning och eventuella resulterande vinster, som kommer att vara ogiltiga).

  10.11 Om företaget får kännedom om att du har spelat på något annat nätcasino under någon av de omständigheter som beskrivs i 10.1 till 10.10 ovan.

  1. Insättningar accepteras endast i medlemmens namn. Det är förbjudet att använda betalningsinstrument i ett annat namn än det som anges på kontot. 12. När du gör ett uttag måste du visa upp kopior av det eller de kort som använts för insättningen, ett undertecknat auktorisationsbrev och dina identitetshandlingar.
  2. Det krävs en engångsöverföring av dina insättningar innan en utbetalning behandlas.
  3. Det är endast tillåtet att spela i medlemmens namn. Det är inte tillåtet att spela i en faktisk ägares namn. Ditt konto kommer att stängas av om verifieringen inte kan slutföras.
  4. Utbetalningar skickas alltid till den betalningsmetod som användes för insättningen, om det är möjligt. Casinot förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om vilken metod du ska använda för att få dina uttag. Betalningar görs endast till konton som kontrolleras och ägs av medlemmen.
  5. Det är tillåtet att begära information om varifrån medlen och förmögenheten kommer. Medlemmarna kan också bli tvungna att lämna bevis på hur ett eller flera betalningsinstrument som används för att sätta in pengar på ett konto har finansierats.
  6. Om företaget misstänker bedrägeri eller bedräglig verksamhet från din sida, eller om någon av dina betalningar debiteras tillbaka, har företaget rätt att hålla inne alla belopp från ditt konto som överstiger din ursprungliga insättning, och om företaget anser att det är nödvändigt, att inleda rättsliga förfaranden för att driva in betalningar som du är skyldig. Du samtycker till att betala alla betalningar och avgifter till företaget eller betalningsleverantörerna i samband med din användning av Online Casino. Du samtycker vidare till att du inte kommer att göra några återbetalningar eller avstå från eller på annat sätt återkalla någon av dina insättningar, och i vilket fall som helst kommer alla vinster att förverkas och du kommer att återbetala och kompensera företaget för sådana obetalda insättningar, inklusive alla kostnader som företaget ådragit sig i samband med insamlingen av din(a) insättning(ar).
  7. Genom att acceptera ett pris och/eller en vinst från företaget samtycker du till att ditt namn används i reklam- och marknadsföringsändamål utan ytterligare ersättning, utom där det är förbjudet enligt lag.
  8. Vid en tvist om ett spelresultat måste du lämna in ditt klagomål skriftligen till företaget inom fjorton (14) dagar. I händelse av en diskrepans mellan det resultat som visas på din kasinoprogramvara och kasinots serverprogramvara ska det resultat som visas på kasinots serverprogramvara vara det officiella och avgörande resultatet av spelet.
  9. Du är ensam ansvarig för all tillämplig skatt på priser och/eller vinster som du får från företaget.
  10. Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande lägga till nya aktiviteter eller spel till kasinot eller att när som helst upphöra med någon aktivitet eller något spel i kasinot.
  11. Om du inte har tillgång till ditt casinokonto under 180 dagar, kommer allt saldo på ditt konto att gå förlorat till företaget. Alla konton som är inaktiva under en period på 6 månader kommer att betraktas som inaktiva och kommer att stängas. När du begär att ditt konto ska öppnas på nytt kommer ditt saldo att sättas in igen.
  12. Du är ensam ansvarig för att ditt kontonummer och lösenord är säkert och hemligt. Du får inte tillåta någon annan person eller tredje part, inklusive, utan begränsning, minderåriga, att använda eller återanvända ditt konto, få tillgång till och/eller använda material eller information från webbplatsen, ta emot priser eller delta i spelen. Du är ensam ansvarig för alla köp och/eller förluster som kan uppstå på ditt konto.
  13. Företaget är inte skyldigt att behålla användarnamn eller lösenord om spelaren förlägger, glömmer, förlorar eller inte kan komma in i kasinot på grund av något annat än ett fel från företagets sida.
  14. Företaget ansvarar inte för dator- eller internetfel eller försök av spelaren att delta i spelet med metoder, medel eller sätt som inte är avsedda av företaget.
  15. Om du ertappas med att fuska eller försöka lura spelet, eller om du gör falska och/eller illvilliga kommentarer om företagets verksamhet, förbehåller sig företaget rätten att offentliggöra dina handlingar tillsammans med din identitet och e-postadress, samt att sprida denna information till andra kasinon, banker, kreditkortsföretag och lämpliga myndigheter.
  16. Du ska hålla företaget, dess anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, licensgivare, distributörer, grossister, dotterbolag, dotterbolag, reklam-, marknadsförings- eller andra byråer, mediapartner, agenter och återförsäljare skadeslösa och ska helt och hållet ersätta dem från alla kostnader, utgifter, skulder och skador av något slag som kan uppstå som en följd av: (i) inträde, användning eller återanvändning av webbplatsen, (ii) användning av något material på webbplatsen, (iii) inträde, användning eller återanvändning av kasinots server, (iv) deltagande i spelet eller (v) mottagande av något pris.
  17. 1 Win är företagets handelsnamn, och inga rättigheter erhålls till dessa villkor eller till andra villkor, grafik, text, koncept eller metoder genom att använda webbplatsen och det material som finns på den.
  18. Spelmaterialet (som erhållits elektroniskt eller på annat sätt) är automatiskt ogiltigt om det är förfalskat, stympat, förfalskat, ändrat eller manipulerat på något sätt, om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, erhållet utanför auktoriserade legitima kanaler eller om det innehåller tryck-, produktions-, typografiska, mekaniska, elektroniska eller andra fel. Ansvaret för spelmaterial som innehåller fel är begränsat till att det ersätts.
  19. Allt material som skickas in för prisansökningar blir företagets egendom och kommer inte att returneras. Företaget kan inte hållas ansvarigt för förlorad, försenad, oläslig, ofullständig, skadad, skadad, stulen, felriktad eller felriktad post, prisförfrågningar eller bidrag.
  20. Efter köpet får du ett meddelande via e-post. Vi rekommenderar kortinnehavaren att skriva ut alla transaktionsuppgifter, spelregler, avbokningspolicy och betalningsmetoder för att undvika missförstånd och diskussioner vid ett senare tillfälle och förvara dem på ett lättillgängligt ställe.
  21. Alla spel måste placeras via det användargränssnitt som 1 Win tillhandahåller på våra webbsidor. Det är strängt förbjudet att satsa på Internet på annat sätt, inklusive användning av en "robotspelare". I händelse av att användning av icke-godkänd klientprogramvara upptäcks förbehåller sig ledningen rätten att retroaktivt ogiltigförklara alla insatser, annullera spelarens konto eller vidta andra lämpliga åtgärder.
  22. Uttag kan komma med en handläggningsavgift beroende på uttagsmetod. Om en spelare inte omsätter sin insättning minst en gång innan han/hon begär ett uttag, tillkommer en bearbetningsavgift. I detta fall förbehåller sig företaget rätten att dra av behandlingsavgiften från uttagsbeloppet.
  23. Om du är helt missnöjd med den service du har fått kommer vi att överväga ditt fall och återbetala ditt köp, förutsatt att du har en giltig anledning. För att begära återbetalning skickar du ett e-postmeddelande till [email protected].
  24. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa villkor eller införa eller ändra något förfarande. Sådana ändringar kommer att genomföras efter beslut av kasinots ledning och genomföras omedelbart. Sådana procedurförändringar kommer endast att göras för att tillgodose kasinots eller spelarnas intressen och säkerhet.
  25. Villkoren som finns här utgör det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och företaget och ersätter och sammanfogar alla tidigare avtal, framställningar och överenskommelser mellan dig och företaget med avseende på spel på kasinot.
  26. Spelare från följande länder kan inte öppna ett konto hos oss Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Vitryssland, Bhutan, Brasilien, Kanada, Caymanöarna, Colombia, Guam, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Kazakstan, Kirgizistan, Libanon, Mexiko, Moldavien, Nederländska Antillerna, Pakistan, Filippinerna, Puerto Rico, Syrien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Storbritannien, Uzbekistan, Jungfruöarna (USA).
  27. Kränkande eller förolämpande språkbruk tolereras inte i tjänsten eller med 1 Win-personalen. Alla överträdelser av denna policy kommer att leda till att spelrättigheterna dras in eller till andra åtgärder som 1 Win kan kräva för att säkerställa efterlevnaden. Du får inte använda olämpligt eller stötande språk i samband med ditt användarnamn och/eller spelar-ID, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, profan, sexistisk eller rasistisk språk. Företaget förbehåller sig rätten att ändra användarnamn eller spelar-ID som bryter mot denna policy och att vidta alla åtgärder som det anser lämpliga, upp till och inklusive att avsluta ditt konto. Om du skapar ett konto med ett stötande användarnamn och/eller spelar-ID eller ändrar ditt befintliga användarnamn/ID till ett stötande kan du få ditt användarnamn/ID ändrat och blockerat.
  28. Maximalt uttag per kund och vecka är 2 500 USD (eller motsvarande om du använder en annan valuta). 1 Win förbehåller sig rätten att betala ut högre vinster under flera veckor.
  29. Comp Points: Spela och tjäna ett visst antal Comp Points beroende på vilket spel du väljer och din VIP-status. 1 000 Comp Points motsvarar 1 dollar i riktiga pengar. Du måste satsa dina konverterade Comp Points minst en gång innan du kan begära en utbetalning, Comp Points har ingen maximal utbetalning! Gör din första insättning idag för att börja tjäna dina 1 Win Comp-belöningar!

  Allmänna bonusvillkor

  LÄNGRE EN BONUS ÄR AKTIV, är den maximala tillåtna insatsen 10 dollar (eller motsvarande om du använder en annan valuta) per snurr eller satsning. Detta gäller alla 1 Win-spel. För att skapa rättvisa spel finns det gränser för hur stora insatser du kan göra under bonusens genomförande (10 dollar är maxbeloppet om inget annat anges). Följande villkor gäller för alla bonusar som erbjuds på 1 Win Casino. En bonus avslutas när vinsterna måste betalas ut från bonusen eller när saldot sjunker till 0 dollar och bonusen tas bort från systemet.

  1. 1. Endast spelare som har registrerat ett riktigt konto har rätt att ta emot kampanjer. Bonusar ges endast en gång per hushåll och/eller per konto, i enlighet med våra användarvillkor. Om ett andra konto öppnas kommer det att stängas och alla spelbonusar och vinster kan annulleras. Vi kräver också e-postbekräftelse. Klicka på länken för e-postverifiering i det välkomstmeddelande du får efter att du har registrerat dig (kom ihåg att kontrollera din skräppostlåda). Du kan också kontakta vårt supportteam för att slutföra verifieringen för din räkning.
  2. Varje kampanjerbjudande är endast tillgängligt en gång per person, familj, hemadress, e-postadress, kreditkortsnummer och miljö där datorer delas (universitet, studentförening, skola, bibliotek, arbetsplats etc.).
  3. Spelare måste begära och få sin bonus innan de börjar spela med sin första insättning. Bonusförfrågningar när spelarna har börjat satsa sin första insättning kommer att avvisas.
  4. Bonusar krediteras endast till spelarens riktiga konto som casinokrediter, om inget annat anges.
  5. För att verifiera konton och förhindra bedrägerier måste alla spelare göra en insättning innan de kan göra uttag. Engångsöverföringen är kopplad till denna insättning
  6. Om inget annat anges måste alla bonusar, inklusive cashback-bonusar, bonusar utan insättning etc., samt insättningar som görs för att lösa in ovannämnda bonusar, omsättas minst 15 gånger innan de kan tas ut. Insatser på alla typer av blackjack, videopoker, craps, amerikansk och europeisk roulette och baccarat räknas inte mot detta omsättningskrav. Om ett uteslutet spel spelas innan ovanstående omsättningskrav är uppfyllda förbehåller sig kasinot rätten att annullera alla vinster och förbehåller sig rätten att stänga kontot. Om du till exempel gör en insättning på 100 USD och löser in en bonus på 100 USD måste spelaren satsa minst 3 000 USD (100 USD + 100 USD x 15) på de tillämpliga spelen innan du kan begära ett uttag. Begäran om uttag innan omsättningskraven har uppfyllts kommer att nekas tills omsättningskraven har uppfyllts.
  7. Om spelaren vill göra ett uttag som är större än sin insättning måste han ha ett belopp som är större än summan av insättning + bonus. Om en spelare till exempel gör ett köp på 100 dollar, får en bonus på 100 dollar och sedan begär ett uttag på 190 dollar, kommer detta att resultera i att 190 dollar återförs till spelarens casinokonto. Spelaren kan inte ta ut pengar igen förrän saldot överstiger 200 dollar eller när kampanjen tas bort.
  8. En kampanj anses avslutad när en spelare uppfyller omsättningskraven och ett uttag görs eller när saldot är exakt noll. Om en kampanj inte avslutas kommer den att avbrytas när saldot är exakt noll.
  9. Spelare som har ett eller flera utestående uttag på sitt konto är inte berättigade till några bonusar, vare sig kampanjer eller andra, förrän dessa uttag har behandlats eller avbrutits. Missbruk av denna policy, som definieras av kasinot, kan leda till att spelarens vinster annulleras.
  10. En kampanj kan inte användas tillsammans med något annat kampanjerbjudande och alla kampanjerbjudanden är endast tillgängliga för de spelare som erbjudandet har utfärdats direkt av kasinot. Kampanjerbjudanden via e-post är endast avsedda för den avsedda mottagaren och kan inte överföras.
  11. Bonusar kan vägras efter ledningens gottfinnande om missbruk av befordringar misstänks. 12. Alla uttag kommer att övervakas och vägras om bedrägeri misstänks eller efter kasinoledningens gottfinnande.
  12. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter det att de har publicerats i avsnittet "Villkor och bestämmelser" på webbplatsen. Det är ditt ansvar att regelbundet läsa igenom villkoren och att kontrollera eventuella ytterligare regler som beskrivs i reklammaterial. Om du är osäker på någon punkt som rör en specifik kampanj är det ditt ansvar att kontakta supportteamet och få en fullständig förståelse innan du deltar i kampanjen.
  13. Alla kampanjer eller erbjudanden kan när som helst avslutas enligt ledningens bedömning utan föregående meddelande eller skyldighet.
  14. Ledningen förbehåller sig rätten att diskvalificera vissa länder eller enskilda kampanjerbjudanden. Kampanjerbjudanden via e-post, telefon eller post är endast avsedda för den spelare som korrespondensen är riktad till.
  15. Villkoren som finns här utgör det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och företaget och ersätter och sammanfogar alla tidigare avtal, framställningar och överenskommelser mellan dig och företaget med avseende på inbjudan till kampanjerbjudanden eller bonusar.
  16. Varje bonus på 100 % eller mer är klibbig och inte inlösbar.

  Regler för gratis bonus

  1. Ibland har 1 Win Casino pågående kampanjer där spelarna får en bonus utan föregående insättning. (Till exempel gratis pengar). Nedan hittar du de regler som spelarna måste följa när det gäller kampanjer med gratis pengar.
  2. Observera att medlemmar som inte har gjort minst en insättning på casinot endast kan få gratis pengar en gång, inklusive men inte begränsat till: välkomstbonus, bonus utan insättning, födelsedagsbonus och free spins. Eventuella vinster från andra gratispengar kommer att förverkas.
  3. Casinot är medvetet om att vissa länkar till gratis bonusar kan publiceras på andra webbplatser eller via våra forum eller att informationen som den potentiella spelaren fick skickades till andra som inte fick den. Om vi har tillräckliga skäl att bevisa att en spelare INTE har fått den aktuella kampanjen via det exklusiva medium som kampanjen skickades till, kommer vi inte att bevilja några uttagsbegäran från spelaren, även om han/hon har uppfyllt kriterierna för insatsen.
  4. Eventuella vinster från dessa bonuspengar kan lösas in om utbetalningsbeloppet överstiger 25,00 USD.
  5. Det högsta belopp som spelare kan få från vinster från befintliga och tidigare gratis kampanjer är $50.00 USD. Eventuella resterande medel från gratisvinster kommer omedelbart att tas bort från spelarens konto efter att uttaget har behandlats. Om någon försöker överskrida denna gräns kommer pengarna att tas bort från kontot.
  6. Uttag från bonuskampanjer på 25-50 dollar behandlas endast när en kopia av en faktura som matchar den adress som registrerats på ditt 1 Win-konto har mottagits.
  7. Hela bonusbeloppet måste spelas innan du kan begära ett uttag. För att kunna ta ut pengar från gratispengar måste spelaren satsa 40 gånger bonusbeloppet, spelare som inte har gjort några insättningar under de senaste 14 dagarna omfattas av denna regel. Ett exempel är att om du får en registreringsbonus på 5 dollar måste du satsa 200 dollar innan du kan ta ut dina vinster. Insatser på Roulette, Craps, Baccarat, Video Pokers och alla typer av Black Jack räknas inte för att uppfylla omsättningskraven.
  8. 1 Win Casino är medvetet om att vissa länkar till gratis bonusar kan publiceras på andra webbplatser eller via våra forum eller att information som den potentiella spelaren har fått har skickats till andra som inte har fått den. Om 1 Win har tillräckliga skäl att bevisa att en spelare INTE har fått den aktuella kampanjen via det exklusiva sätt som kampanjen skickades till, kommer vi inte att uppfylla någon begäran om uttag från spelaren, även om han/hon har uppfyllt kriterierna för insatsen.
  9. För närvarande är bonusar inte tillgängliga för spelare från följande länder: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Indien, Litauen, Malaysia, Mauritius, Makedonien, Montenegro, Portugal, Ryssland, Storbritannien, Serbien, Slovakien, Turkiet och Ukraina.
  10. Vinster som gjorts på dubbla konton blir automatiskt ogiltiga och tas bort från kontona.
  11. Observera att spelbegränsningar gäller strikt för dessa bonusar. När omsättningskraven har uppfyllts är spelarna välkomna att spela vilket spel som helst i vårt kasino.
  12. Observera att villkoren för alla bonusar gäller utöver de allmänna villkoren för 1 Win Casino.
  13. Kunder kan inte lösa in flera gratisbonusar / free spins-erbjudanden efter varandra: När en kund använder två eller flera gratisbonusar utan att göra en insättning med riktiga pengar däremellan förbehåller sig ledningen rätten att annullera alla bonusar och vinster.
  14. Det finns ett maximalt uttag på bonus free spins på 180 dollar, om inget annat anges.

  Filtrering av e-post

  Låt inte skräppostkontroller förstöra ditt nöje! Lägg till 1 Win i din säkerhetslista Lägg till och [email protected] i din säkerhetslista så att du kan få viktig kontoinformation och exklusiva erbjudanden för ditt konto!

  Fair play och säkerhet

  1 Win gör allt för att se till att din personliga och ekonomiska information alltid är 100 % säker och konfidentiell. Vi använder säkerhetsprotokoll enligt branschstandard (inklusive 128-bitars SSL-datakrypteringsteknik) för att säkerställa att alla transaktioner, inklusive insättningar och uttag, utförs på ett helt säkert sätt. Alla finansiella transaktioner som görs på 1 Win casino behandlas av de mest avancerade faktureringsplattformarna som finns tillgängliga idag. Dessa tekniker skyddar dig från att din information avlyssnas av någon när den överförs mellan dig och 1 Win casino. Du kan vara säker på att vi under inga omständigheter kommer att överföra din information till någon tredje part.

  Upptäckt och förebyggande av bedrägerier

  1 Win Casino har åtagit sig att kontinuerligt upptäcka och förebygga bedrägerier i alla aspekter av vår spelverksamhet. Vi tolererar inte bedräglig verksamhet av något slag på vår webbplats och all sådan verksamhet kommer att resultera i omedelbar stängning av kontot, förverkande av eventuella vinster och kan resultera i civilrättsliga och/eller straffrättsliga åtgärder mot spelaren i fråga. För att verifiera våra medlemmars identitet använder vi ett beprövat säkerhetsförfarande när vi behandlar transaktioner för nya spelare. Som en del av denna process kan du när som helst bli ombedd att lämna några eller alla följande uppgifter:

  En fotokopia av din aktuella fotolegitimation, t.ex. körkort eller pass.

  En fotokopia av varje kreditkort (fram- och baksida) som du använder eller tänker använda på kasinot.

  En fotokopia av ditt kreditkortsutdrag (där ditt namn, adress och kreditkortsnummer framgår).En undertecknad ansvarsfriskrivning för varje kreditkort som används på kasinot.

  Dessa förfaranden är utformade för att säkerställa integriteten hos alla elektroniska transaktioner, köp och uttag som görs i vårt system. Vi uppskattar din förståelse för detta och ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

  Rättvist spel

  En vanlig fråga för många spelare som spelar online för första gången är frågan om rättvisa och hur vi kan erbjuda ett verkligt rättvist spel. 1 Win Casino garanterar alltid rättvist spel genom att använda en certifierad och verifierad Random Number Generator (RNG). Det här systemet, som är standard i branschen, garanterar konsekvent slumpmässiga resultat och har testats i stor omfattning genom att köra och analysera miljontals spelrundor. Dessutom har 1 Win casino en spellicens från Nederländska Antillerna, som innebär att vi arbetar enligt en strikt uppförandekod.

  Transaktionshistorik

  För din egen skull har 1 Win Casino en inbyggd logg för spel- och finanshistorik som gör att du kan granska detaljerna i din spelhistorik (inklusive datum, tid, spelresultat, kortkombinationer, vinster etc.) samt din insättnings- och uttagshistorik. Om du är inloggad på ditt konto för riktiga pengar kan du när som helst få tillgång till dessa uppgifter. Om du har några kommentarer eller frågor om rättvist spel eller säkerhet hos 1 Win Casino och dess anslutna partner, vänligen kontakta: [email protected]

  Medlemmarna måste hålla sin fotolegitimation uppdaterad. När det konstateras att en identitetshandling har upphört att gälla måste medlemmen visa upp en giltig identitetshandling.
   Certifieringar

  TST-certifiering Technical Systems Testing (TST), en internationellt erkänd och ackrediterad testanläggning vars uppskattade kundportfölj inkluderar International Game Technology (IGT), Aristocrat, Mikohn och lotterierna i Michigan, Massachusetts, DC och Ontario, har certifierat den slumpmässiga talgenerator (RNG) som används av 1 Win som rättvis och slumpmässig.