Pris


Avgift per månad 3500 :- inkl moms för hundar under 56 cm.
3600 :- inkl moms för hundar som är högre än 56 cm.
Löpavdrag 700:-, högst 2 ggr/kalenderår.
Inga avdrag vid sjukdom eller när ägaren själv väljer att hålla hunden hemma.
Vi har endast heltidsplatser.

Öppettider


Vasastan måndag till fredag 07.00-18.00.
Södermalm måndag till fredag 07.00-18.00.
Vi har stängt på röda dagar och aftnar (ex. första maj och valborgsmässoafton)

Inskolning


När din hund ska börja på dagis har vi en period där hunden långsamt vänjs in på dagis, vanligtvis 1-2 veckor.

Sjukdom


Din hund måste vara fullt frisk för att få vistas på dagis samt vaccinerad mot parvo, valpsjuka och hcc. Kennelhostavaccin rekommenderas ibland till vissa raser och individer men är valfritt.

Din hund får alltså inte vistas på dagis när den bär på virus, infektioner, har öppna sår eller stygn, krage eller står under medicinsk behandling eller kräver vila pga skada.

Om din hund insjuknar under dagen isolerar vi din hund i vår sjukbox och du får omedelbart hämta din hund och i de flesta fall vissa hemgångsråd. Detta pga att vi inte får, kan eller vill behandla eller ta ansvar för sjuk hund och även med anledning av att minska smittorisk och spridning av sjukdom.

”Familjerabatter”


Vi får ibland frågan om vi erbjuder rabatt till dem som har fler än en hund från samma familj på dagis.

Vi har inga sådana rabatter utan alla hundar ges lika mycket uppmärksamhet, rastas lika ofta och får lika mycket tillsyn och därför kostar en plats lika för alla oavsett.

Uppsägning


Vi tillämpar 2 kalendermånaders uppsägning och det är ömsesidigt. Undantaget där hund visar aggression, kraftiga beteendeförändringar och rädslor samt vid inskolning där vi med hundägaren diskuterar fram vad som passar bäst utifrån hunden och ibland tillämpar vi då omedelbar uppsägning i samband med detta. Vid utebliven betalning tillämpas omedelbar uppsägning.