Naturligtvis följer vi gällande regler och lagar så även den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Vi har aldrig slarvat med dina uppgifter, delat till tredje part eller spammat vilket vi själva inte uppskattar heller och det kommer aldrig hända i framtiden. Vi som företag följer naturligtvis GDPRlagen och vill berätta om hur vi hanterar dina uppgifter. (GDPR, läs mer på Datainspektionen)

Vi vill förtydliga hur vi hanterar dina uppgifter och varför vi har dina uppgifter.


När du gör en intresseanmälan till hunddagis eller kurs sparar vi de uppgifter du lämnar i syfte att kunna hålla kontakt med dig och kunna erbjuda dig plats på dagis och/eller kurs. Uppgifterna sparas 12 månader från det att vi fått dessa. Vill du att vi sparar dina uppgifter längre så får du gärna göra en ny anmälan.

Om din hund blir en i flocken på hunddagis upprättar vi ett även avtal där dina samt din hunds kontaktpersoners uppgifter sparas.

Detta för att kunna följa lagkrav kring redovisning och djurskydd dvs för fakturering och kontaktpersoner om olycka eller sjukdom uppkommer.
Du kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter vi har, ändra samt även få  dessa raderade så länge det inte strider mot någon lag, exempelvis redovisningslagar och regler.

Är du leverantör till oss upprättas och sparas endast uppgifter i syfte att kunna bedriva ett bra samarbete och avtal.

Hundistan